Notits om fortrolighed, disclaimer og rettigheder


1. Brug af IPES hjemmeside

Læs venligst denne notits før brug af IPES’ hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du vilkårene i denne notits. Har du spørgsmål vedrørende denne notits eller funktionaliteten på hjemmesiden kontakt venligst Marketing Manager Hanne Ø. Heinesen.

2. Fortrolighed

Omfang

Fortrolighedspolitikken dækker al information som bliver sendt til eller indsamlet fra denne hjemmeside. Målet med fortrolighedspolitikken er at beskytte brugerne af hjemmesiden og sikre, at personlig information bliver håndteret på en sikker og forsvarlig måde.

Personlige oplysninger

De interaktive elementer på denne hjemmeside kræver, at brugeren afgiver personlige oplysninger som navn, postadresse og e-mail-adresse. IPES anvender kun kontaktinformation til at sende den type af information, brugeren har efterspurgt, eller behandle den relevante information i henhold til brugerens anmodning. Personlige oplysninger vil ikke blive delt med eller solgt til tredje part.

Uopfordret information

Uopfordrede jobansøgninger og relateret materiale vil blive behandlet fortroligt og anset for personlig information, se ovenfor. Al anden form for uopfordret information eller materiale sendt til denne hjemmeside eller på anden vis i forbindelse med denne hjemmeside vil blive behandlet som ikke-fortrolig og vil kunne anvendes uden begrænsninger eller betaling af IPES.

Anonymitet

Hjemmesiden registrerer ikke uden forudgående accept, nogen information om brugere eller brugeradfærd, fx ved hjælp af cookies. Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. IPES er ikke ansvarlig for, hvordan fortrolighed håndteres på disse andre hjemmesider.

3. Disclaimer/Ansvarsfraskrivelse

Indhold

Denne hjemmeside er tænkt som en introduktion til IPES' aktiviteter og er derfor kun beregnet til at give et generelt billede af disse.
Det er tilstræbt at indholdet på denne hjemmeside er så præcist og ajourført som muligt, men informationerne på denne hjemmeside stilles til rådighed som de er og forefindes, og IPES kan ikke garantere at indholdet er komplet og korrekt.
Vi forbeholder sig ret til at nedlægge denne hjemmeside uden forudgående varsel.

Ansvarsfraskrivelse

IPES er ikke ansvarlig for noget direkte eller indirekte tab opstået som følge af adgang til, brug af, eller indholdet på denne hjemmeside eller sider, som denne side linker til, uanset om indholdet i øvrigt er præcist eller fuldstændigt.

Denne hjemmeside indeholder links til tredjemands hjemmesider, over hvilke IPES ikke har kontrol. IPES er ikke ansvarlig for tilgængeligheden eller indholdet af tredjemands hjemmeside.

4. Rettigheder

Copyrights

Det er kun tilladt at downloade materiale fra denne hjemmeside til ikke-kommerciel, personlig brug og på betingelse af, at du respekterer og overholder alle regler om ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Der må ikke kopieres, reproduceres, uploades, sendes eller på anden måde distribueres indhold fra denne hjemmeside uden forudgående skriftlig tilladelse fra IPES.

Varemærker, logoer og lign.

IPES er et registreret varemærke ejet af IPES A/S. IPES’ varemærke og logo må ikke anvendes uden forudgående aftale.

Billederne på vores hjemmeside og i andet markedsføringsmateriale er ligeledes ejet af IPES A/S og må ikke anvendes uden forudgående skriftelig aftale.

keyboard_arrow_up